Schouders zijn een vak apart bij Fysiotherapie Galecop in Nieuwegein

Klachten in schouders komen vaak voor, maar zijn moeilijk te diagnosticeren. Dit komt omdat de schouder één van de meest complexe gewrichten van het menselijk lichaam is. Het schoudergewricht kan niet los worden gezien van omringende gebieden. Het is deel van de schoudergordel en wat gebeurt in het ene onderdeel, heeft invloed op het andere onderdeel. De behandeling ervan moet dus zorgvuldig en met inzicht gebeuren.

Twee experts in schoudertherapie bij Fysiotherapie Galecop

Schouderblessures kunnen zich in allerlei hoedanigheden voordoen. Misschien hebt u een sportblessure of hebt u door dagelijks gebruik van de computer last van RSI. Dit zijn complexe problemen waar grondige kennis bij nodig is.

Specialisme
Binnen onze praktijk in Nieuwegein hebben twee collega’s zich toegelegd op de diagnostiek en behandeling van schouderklachten. Zij kennen de verbanden tussen de verschillende onderdelen van de schouder en weten hoe die op elkaar kunnen inwerken. Daardoor kunnen zij u snel en adequaat van uw klachten afhelpen.

Contact met verwijzers
De praktijk heeft goede contacten en werkt samen met verschillende medici: huisartsen en orthopeden binnen het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Wij wisselen informatie snel uit en ondersteunen daarmee het herstelproces.