Welkom bij Fysiotherapie Galecop Ron van Leeuwen in Nieuwegein

Fysiotherapie Galecop Ron van Leeuwen vertegenwoordigt kennis en vakmanschap van alle medewerkers. Praktijkeigenaar Ron van Leeuwen en zijn team zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten. Ron zelf is sinds 1998 werkzaam in Nieuwegein en is ook docent fysiotherapie aan de Hogeschool Leiden. Onze allround pluspraktijk is in de loop van de jaren de plek geworden van een omvangrijk team met verschillende specialisaties. Samen lossen wij veel van uw fysieke problemen op.

 

1-10-1998 / 1-10-2018 Hoera! 20 jaar Fysiotherapie Galecop

Wij hebben ons jubileum zaterdag 10 november 2018 voor en met u gevierd op de praktijk. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, felicitaties en positieve reacties!

Zorg & Buurtplein Galecop verbindt zorg en welzijn onlosmakelijk

‘We moeten meer multidisciplinaire samenwerkingen zoeken, maar liefst wel zelf de regie houden.’ ‘In de toekomst gaan we meer naar doelgroepgerichte zorg, gestuurd op outcome.’ Dit waren enkele conclusies in het artikel over de toekomst van de fysiotherapie in de vorige MoveMens. Ron van Leeuwen, fysiotherapeut en manueel therapeut laat zien hoe je deze conclusies in de praktijk brengt.

 

 

Lees het complete artikel op de site van MoveMens

Deelname Lijfstyleweek september 2017

Van 16 t/m 24 september 2017 stond onze praktijk voor de bewoners van Nieuwegein in het teken van de Lijfstyleweek "Veerkracht en Bloei". Er werd veel gebruik gemaakt van de door ons aangeboden activiteiten. Wij bedanken iedereen voor zijn enthousiasme en inzet. Tot volgend jaar!

De specialisaties binnen Fysiotherapie Galecop

Al onze fysiotherapeuten zijn gediplomeerd en staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Daarnaast hebben ze verschillende specialisaties. Zo biedt onze praktijk:

Onze praktijk beschikt over meerdere behandelkamers en een ruime moderne oefenzaal. Hierdoor zijn alle soorten behandelingen mogelijk en kunt u hier altijd komen revalideren en trainen. Wij zijn geopend maandag tot en met zaterdag.

Omgaan met COPD met uw fysiotherapeut in Nieuwegein

Behandeling aan huis ook mogelijk

Bent u niet in staat om voor behandeling naar de praktijk te komen, dan is behandeling bij u thuis mogelijk. Hiervoor heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Wijkgerichte zorg

Fysiotherapiepraktijk Galecop uit Nieuwegein helpt jong en oud

Vanaf oktober 2016 zijn we gehuisvest in het nieuwe Zorg- en buurtplein Galecop in de Galecopperboog. Hierin zijn diverse zorg- en welzijnpartijen gevestigd. Voor een goede kwaliteit van leven is naast zorg ook oog voor het welzijn van de burger. De veranderingen in de zorg vragen een andere rol van burger en zorgverlener.

Het gebouw gaat een rol spelen om aan deze veranderingen tegemoet te treden. Wij verwachten dan ook dat het gebouw een brede loketfunctie zal krijgen in de wijk,waar elke burger terecht kan met vragen omtrent gezondheidsproblemen maar ook om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Door intensievere samenwerking met meerdere disciplines is het mogelijk om de zorg nog beter te leveren bij complexe zorgvragen.