De schouder is een van de meest complexe gewrichten van het lichaam. Daarom is er specifieke fysiotherapie voor schouders

Schouders zijn een vak apart

Klachten in schouders komen vaak voor, maar zijn moeilijk te diagnosticeren. Dit komt omdat schouders één van de meest complexe gewrichten zijn van het menselijk lichaam. Het schoudergewricht kan niet los worden gezien. Het is deel van de schoudergordel en wat gebeurt in het ene, heeft invloed op het andere. De behandeling ervan dient dus zorgvuldig en met inzicht te gebeuren.

2 experts in schoudertherapie bij Fysiotherapie Galecop

Schouderblessures kunnen zich in allerlei hoedanigheden voordoen. Misschien heeft u een sportblessure of heeft u door dagelijks gebruik van de computer last van RSI. Dit zijn complexe problemen waar grondige kennis bij nodig is.

Specialisme
Binnen onze praktijk in Nieuwegein hebben 2 collega’s zich toegelegd op de diagnostiek en behandeling van schouderklachten. Zij kennen de verbanden tussen de verschillende onderdelen van de schouder en weten hoe die op elkaar in kunnen werken. Daardoor kunnen zij u snel en adequaat van uw klachten afhelpen.

Contact met verwijzers
De praktijk heeft goede contacten en samenwerkingen met verschillende medici: huisartsen en orthopeden binnen het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Wij wisselen informatie snel uit en ondersteunen daarmee het herstelproces.

Fysiotherapie Galecop uit Nieuwegein helpt jong en oud